2. Heleen van Rheenen
mei 17, 2016
4. Jakubowski-Vlasblom
mei 17, 2016


schilderijenm 06 227 89 437
Raimyte1977@hotmail.com
raimondagriksaite.com
instagram: @raimondagriksaite


Rodeheldenstraat 18 - 4116 BB (ingang atelier via Jodenkerkplein)
Is de wereld die we zien ook de wereld die we (her)kennen? Ogenschijnlijk vredige taferelen blijken bij nadere beschouwing gestileerde werkelijkheden, gecreëerd om de schone schijn op te houden. Het vergt moed en opofferingsgezindheid om de realiteit te herkennen en te benoemen.

“In mijn werk vinden theatrale ontmoetingen plaats tussen figuren die schijnbaar niets met elkaar van doen hebben, maar niettemin noodgedwongen samen een ritueel uitvoeren. Centraal staat de plaats van individuen, die weinig te kiezen hebben en van mensen die bewust kiezen voor hun idealen. Ik probeer hun innerlijk dualisme en de sluipende eenzaamheid een plek te geven.”

Rodeheldenstraat 18