Marion MurmankeramiekAchterbonenburg 6 - 4116 BD Buren
m 06 373 56 142

marion_murman@hotmail.com
www.murmanart.nl
Denken over de verhoudingen tussen mens en dier, de vriendschap die een dier je geven kan en het dier in de consumptie maatschappij, met dit in mijn hoofd komen mijn beelden tot stand. Mijn beelden worden doorgaans Raku gestookt.

Gast bij Anjo de Jong, Buren