B!B organisatie

De organisatie

De kunst en cultuurroute is in 2003 ontstaan op initiatief van enkele particulieren en de gemeente Buren. De organisatie is ondergebracht in de Stichting Kunst en Cultuurroute Buren, Buren B!zonder. De deelnemende kunstenaars en hun gastkunstenaars betalen een jaarlijkse bijdrage aan de kosten.

De stichting heeft het doel: het bevorderen van de toegankelijkheid van kunst en cultuur in Rivierenland in het algemeen en de gemeente Buren in het bijzonder. Met het realiseren van projecten zoals de Kunst- en cultuurroute beoogt de stichting een bijdrage te leveren aan het toeristische, culturele en recreatieve aanbod in Rivierenland en een positieve economische bijdrage te leveren aan het toeristische bedrijfsleven.

Bestuur
Dirk Rentmeester - voorzitter
Anita Kremers - secretaris (06 189 07 953) secretaris@kunstrouteburen.nl
Heleen van Rheenen - penningmeester
Daniëlle Jaspers - public relations (06 538 67 953)
Annet Burgers - vormgeving & website (06 555 81 555)

RSIN/fiscaal nummer ANBI 818233795

Financieel jaarverslag aan te vragen bij de penningmeester.

 

‘Kunstenaars laten ons niet alleen zien wat we hebben gevoeld, ze weten ook een treffender en zinniger voorstelling van onze ervaringen te geven dan wij ooit zouden kunnen’

filosoof Alain de Botton